Flat Preloader Icon
Pro klidnou plavbu…

Pojištění Yacht-Pool s. r. o.

Na moři máte jako kapitán mnoho odpovědnosti a starostí. Pro snížení těchto rizik doporučujeme a sami využíváme pojištění.

Nabídka pojištění se dynamicky vyvíjí. V případě, že pojedete na loď více než 1x za 365 dnů je vhodné zvážit nabídku pojištění u agenta Yacht-pool, se kterým dlouhodobě a bezproblémově spolupracujeme. V případě, že pojedete jen jednou, zvažte nabídku pojištění přímo charterové společnosti u které si půjčujete loď.

Naše doporučení je v rovině pojištění 1. a 2. bodu, ale samozřejmě čím větší rizika pojistíte, tím bude vaše jistota větší ale také dražší.

Pojištění kauce

Každý zkušený skipper ví, jak rychle pomine harmonie mezi jeho posádkou v nepříjemných situacích, pokud on nebo člen posádky způsobí nějaké škody a všichni je musí nahradit. Posádka, která byla před nástupem na charter jednotná, je najednou nejednotná v názoru, proč mají platit všichni za škodu, kterou způsobil jen jeden a to nejčastěji skipper. Skipper je totiž zodpovědný za celou loď.

To nevyhnutelně vedlo k tomu, že skipperi, vědomi si vlastní odpovědnosti požadovali pojištění pro případ tohoto rizika.

Pojištění odpovědnosti skippera

Především proto, že YACHT-POOL v pojištění odpovědnosti skippera pokrývá škody způsobené v důsledku hrubé nedbalosti. Běžné škody způsobené třetím osobám jsou v zásadě kryty z pojištění lodě, běžné škody na chartrové lodi do výše kauce jsou kryty z pojištění kauce.

V případě hrubé nedbalosti má povinnost náhrady škody v plném rozsahu skipper, to znamená, pojišťovna chartrové lodě, nebo chartrová společnost si může vymáhat náhradu škody od skippera. V případě uzavřeného pojištění odpovědnosti do jednání s charter společností nebo pojišťovnou namísto skippera vstupuje silný a zkušený partner – YACHT-POOL a v případě prokázané hrubé nedbalosti přebírá závazky vyplývající z pojistné smlouvy.

Pojištění pro případ nehody

Plnění z pojištění pro případ nehody (accident insurance) nastává pokud došlo při provozu jachty k úrazu s trvalými následky, nebo usmrcení člena posádky bez ohledu na vlastní nebo cizí zavinění (zatímco při Pojištění odpovědnosti skippera je nutné prokázat zavinění skipperem). Rovněž pokrývá náklady na záchranné práce ohrožené posádky.

  • běžné (cestovní) úrazové pojištění se obvykle nevztahuje na „sporty s vyšší mírou rizika (Jachting) „nebo krytí nebývá dostačující.
  • na rozdíl od běžného pojištění plnění nastává i tehdy, pokud nikdo neutrpěl úraz, tedy pokud se posádka dostala do krizové situace na moři a musí být přivolaná pomoc (např. vrtulník), aby se předešlo úrazům. Tyto mezery v rozsahu pojistného krytí pojištěnci často podceňují.
  • pojištění pro případ nehody platí na celém světě, pro každou posádku s níž skipper vyplave!

Pojištění storna

V případě onemocnění skippera nebo člena jeho nejbližší rodiny se může stát, že není schopen nastoupit na plavbu. Pokud není možnost zajistit adekvátní náhradu a plavba je zrušena, je možné uplatnit plnění z pojištění storna. Spoluúčast pojištěného je 20%.

Pojištění pokrývá případy náhlého onemocnění, které neexistovalo, nebo jej nebylo možné předvídat před uzavřením pojistné smlouvy.

Pojištění platí i v případě onemocnění na COVID 19 (nutné doložit potvrzením od lékaře).

Pojištění pokrývá i storno z důvodu náhlého onemocnění nebo úrazu nejbližší rodiny (děti, rodiče, manžel / manželka). Výše pojistného je 4,9% z hodnoty chartru. Pojištění je třeba uzavřít nejpozději do 7 dnů od podpisu charter smlouvy, a ne méně než 30 dní před nástupem na charter.

(Na vyžádání je možné pojištění rozšířit na celou posádku.)

Ztratili jste heslo?
Select your currency
CZK Česká koruna
EUR Euro
× Chatujte s námi