Plochá ikona preloadera
Pre pokojnú plavbu…

Poistenie Yacht-Pool s.r.o.

Ako kapitán máte na mori veľa zodpovednosti a starostí. Aby sme tieto riziká znížili, sami odporúčame a využívame poistenie.

Ponuka poistenia sa dynamicky vyvíja. Ak sa na loď vydávate častejšie ako 1x za 365 dní, je vhodné zvážiť ponuku poistenia od agenta Yacht-pool, s ktorým dlhodobo a bezproblémovo spolupracujeme. Ak idete len raz, zvážte ponuku poistenia priamo od charterovej spoločnosti, od ktorej si loď prenajímate.

Naše odporúčanie je v súlade s poistením 1. a 2. bodu, ale samozrejme, čím viac rizík si poistíte, tým bude vaša bezpečnosť väčšia, ale aj drahšia.

Poistenie kaucia

Každý skúsený skipper vie, ako rýchlo pominie harmónia medzi jeho posádkou v nepríjemných situáciách, ak on alebo člen posádky spôsobí nejaké škody a všetci ich musia nahradiť. Posádka, ktorá bola pred nástupom na charter jednotná, je zrazu nejednotná v názore, prečo majú platiť všetci za škodu, ktorú spôsobil iba jeden a to najčastejšie skipper. Skipper je totiž zodpovedný za celú loď.

To nevyhnuteľne viedlo k tomu, že skipperi, vedomí si vlastnej zodpovednosti požadovali poistenie pre prípad tohto rizika.

Poistenie zodpovedností skippera

Predovšetkým preto, že YACHT-POOL v poistení zodpovednosti skippera pokrýva škody spôsobené v dôsledku hrubej nedbanlivosti. Bežné škody spôsobené tretím osobám sú v zásade kryté z poistenia lode, bežné škody na chartrovej lodi do výšky kaucie sú kryté z poistenia kaucie.

V prípade hrubej nedbanlivosti má povinnosť náhrady škody v plnom rozsahu skipper, to znamená, poisťovňa chartrovej lode, alebo chartrová spoločnosť si môže vymáhať náhradu škody od skippera. V prípade uzavretého poistenia zodpovednosti do rokovaní s charter spoločnosťou alebo poisťovňou namiesto skippera vstupuje silný a skúsený partner - YACHT-POOL a v prípade preukázanej hrubej nedbanlivosti preberá záväzky vyplývajúce z poistnej zmluvy.

Poistenie pre prípad nehody

Plnenie z poistenia pre prípad nehody sa vypláca v prípade, že pri vedení jachty došlo k úrazu s trvalými následkami alebo usmrtením člena posádky, bez ohľadu vlastné či cudzie zavinenie (zatiaľ čo poistenie zodpovednosti kapitána vyžaduje preukázanie zavinenia kapitána). Taktiež pokrýva aj náklady na záchranné práce pre posádku v nebezpečenstve.

  • bežné (cestovné) úrazové poistenie sa obvykle nevzťahuje na „športy s vyššou mierou rizika (Jachting)“ alebo krytie nebýva dostačujúce.
  • na rozdiel od bežného poistenia sa poistné plnenie vypláca aj v prípade, že nikto nie je zranený, t. j. ak sa posádka ocitne v núdzovej situácii na mori a je potrebné privolať pomoc (napr. vrtuľník), aby sa zabránilo zraneniam. Tieto medzery v poistnom krytí poistníci často podceňujú.
  • poistenie pre prípad nehody platí na celom svete, pre každú posádku s ktorou skipper vypláva!

Poistenie storna

V prípade ochorenia skippera alebo člena jeho najbližšej rodiny sa môže stať, že nie je schopný nastúpiť na plavbu. Pokiaľ nie je možnosť zaistiť adekvátnu náhradu a plavba je zrušená, je možné uplatniť plnenie z poistenia storna. Spoluúčasť poisteného je 20%.

Poistenie pokrýva prípady náhleho ochorenia, ktoré neexistovalo, alebo ho nebolo možné predvídať pred uzavretím poistnej zmluvy.

Poistenie platí aj v prípade ochorenia na COVID 19 (nutné doložiť potvrdením od lekára).

Poistenie pokrýva aj storno z dôvodu náhleho ochorenia alebo úrazu najbližšej rodiny (deti, rodičia, manžel/manželka). Výška poistného je 4,9% z hodnoty chartra. Poistenie je potrebné uzavrieť najneskôr do 7 dní od podpisu charter zmluvy, a nie menej ako 30 dní pred nástupom na charter.

(Na vyžiadanie je možné poistenie rozšíriť na celú posádku.)

Stratili ste heslo?
Vyberte svoju menu
CZK Česká koruna
EUR Euro
× Chatujte s nami